Homepölysiivous Varsinais-Suomen ja Etelä-Suomen alueella

Homeettomaksi tähtäävän siivouksen tavoitteena on päästä eroon homepolystä ja homeen hajusta. Oikealla siivousjärjestyksellä estetään homepölyn ja lian siirtyminen tiloista toisiin. Homepölysiivouksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin perusteellisissa pölyttömäksi siivouksissa. Merkittävin ero normaaliin perusteelliseen siivoukseen verrattuna on kohteen alipaineistus ja osastointi, siivoojan suojaaminen hengityksensuojaimella ja HEPA- suodattimilla varustettujen, luokiteltujen pölynimureiden käyttö.

Kokenut homepölysiivooja

Olemme tehneet homepölysiivousta, sekä irtaimiston puhdistusta erilaisissa kohteissa vuodesta 2005 lähtien. Meillä on laaja kokemus mm. koulu-, päiväkoti-, virasto-, kirjasto-, yliopisto-, terveyskeskus-, ja vanhainkotikohteista. Noudatamme TTL:n ohjeistusta oikeaoppisen homepölysiivouksen toteuttamisessa. Homepölysiivouksia tekee koulutettu henkilökuntamme, ja projektipäällikkönä toimii rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen omaava henkilö. Käytössämme on useita siirrettäviä puhdistuslinjastoja, jotka on alipaineistettu.

Homepölysiivous homeremontin tärkein vaihe

Homepölysiivous ja irtaimiston puhdistus ovat kosteus- ja homeremontin tärkein vaihe. Homeettomaksi siivous suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen. Hyvin ja oikein toteutettu homepölysiivous varmistaa tilojen käyttäjien onnistuneen paluun korjattuihin tiloihin. Aina kun muutetaan eri kiinteistöön, on hyvä puhdistaa irtaimisto edellisen kiinteistön epäpuhtauksista. Erityisen tärkeää tämä on kun siirrytään pois homevaurioituneesta rakennuksesta.


Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää homepölysiivouksesta!