Homepölysiivous Varsinais-Suomen ja Etelä-Suomen alueella

Homeettomaksi tähtäävän siivouksen tavoitteena on päästä eroon homepolystä ja homeen hajusta. Oikealla siivousjärjestyksellä estetään homepölyn ja lian siirtyminen tiloista toisiin. Homepölysiivouksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin perusteellisissa pölyttömäksi siivouksissa. Merkittävin ero normaaliin perusteelliseen siivoukseen verrattuna on kohteen alipaineistus ja osastointi, siivoojan suojaaminen hengityksensuojaimella ja HEPA- suodattimilla varustettujen, luokiteltujen pölynimureiden käyttö.